Stosowne oświadczenie w formie pisemnej na formularzu dostępnym na na tej stronie, należy wypełnić i  i dołączyć je pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: hello@Deskizycia.com.